Жюри конкурса (6)
0 комментариев
0 оцененных
работ
Анастасия Наумова
Анастасия Наумова – выпускница филологического факультета МГУ им. Ломоносова, переводчик и старший преподаватель РГГУ. Дебютный перевод – роман Лин Ульман «Когда ты рядом» - вышел в 2006 году. С тех пор Анастасия Наумова самостоятельно и в сотрудничестве с другими переводчиками перевела около 40 книг, в основном, с норвежского, но также со шведского и датского языков.
0 комментариев
0 оцененных
работ
Мария Фремминг
Мария Фремминг выросла в двуязычной норвежско-русской семье. Окончила университет г. Осло, училась письменному переводу в Эзите (институт перевода) в Париже. Свободно владеет английским и французским. Профессиональный переводчик с многолетним стажем. Перевела несколько новелл для сборника «Границы», учебники математики для детей.

Maria er tospråklig med norsk og russisk som morsmål og har fra tidlig alder vært interessert i språk. Hun snakker også flytende fransk og engelsk. Maria har tolkeutdanning fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en universitetsgrad i psykologi. Fra et psykologfaglig perspektiv har hun vært spesielt opptatt av hvordan tospråklighet påvirker menneskets kognitive funksjoner. Maria har oversetterutdanning fra ESIT i Paris og har i over femten år jobbet som tolk og oversetter, simultant og konsekutivt, med oppdrag på konferanser og for internasjonale organisasjoner. Hun oversetter også ulike tekster og har blant annet oversatt flere noveller for novellesamlingen «Grenser», samt mattebøker for barn. Maria har undervist i norsk og har i den forbindelse utarbeidet et eget program for undervisning i skriftlig norsk for viderekomne studenter. Per i dag jobber hun med en tospråklig ordbok over ordtak på norsk og russisk.

0 комментариев
0 оцененных
работ
Наталья Андронова
Наталья Андронова – магистр филологии Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько лет работала переводчиком и преподавателем норвежского и русского языка как в России, так и в Норвегии. Работает советником по науке в Университете г. Осло.

Natalia Andronova, senior forskningsrådgiver.
Har hovedfag i filologi (språkvitenskap og litteratur) ved Det filologiske fakultet, Statens Universitet i St. Petersburg. Hun har i flere år jobbet som tolk, oversetter og lærer i norsk og russisk både i Russland og i Norge. De siste årene jobber hun som forskningsrådgiver ved Universitet i Oslo.

0 комментариев
0 оцененных
работ
Светлана Хелой
Светлана Хелой получила образование переводчика в Университете Осло. Работает переводчиком, в том числе с социальными учреждениями.

Svetlana studerte på universitetet i Moskva. Er utdannet kjemiker innenfor kjemiske prosesser i lett industri, med garving som spesialisering.
Hun har også studert design av skinn og pels og arbeidet med garving og design i Russland før hun flyttet til Norge i 1996.
Svetlana er utdannet tolk Universitetet i Oslo og hadde sitt første tolkeoppdrag i 1997 bla for Scan Wafer (REC). Hun foretrekker å jobbe med «teknisk» språk. Svetlana har tolket på heltid og hatt det som yrke siden 2007. Hun tolker både konsekutiv og simultant og hovedsakelig for helse/sosial, juridisk bistand, politi, rettsvesen.

0 комментариев
0 оцененных
работ
Стейн Магне Виик (Stein-Magne Wiik)
Стейн Магне Виик изучал русский язык и литературу в университетах Осло, Москвы и др. Профессиональный переводчик, преподает русский язык как иностранный для норвежских студентов и норвежский язык как иностранный для студентов из России.

Statsautorisert translatør fra russisk til norsk. Har studert russisk bl. a. ved Universitetet i Oslo og Moskva Statsuniversitet m. fl. Har erfaring som oversetter siden 1995. Tjenestegjorde som fast tolk for norske myndigheter på Svalbard fra 2010-2013. Har også fra tid til annen undervist i russisk som fremmedspråk for norske studenter og i norsk som fremmedspråk for russiske studenter. Arbeider nå i en ledende stilling i et tolke- og oversetterbyrå i Bodø i Nord-Norge.

0 комментариев
0 оцененных
работ
Ян Весенберг (Jan Wesenberg)
Ян Весенберг родился в Москве в двуязычной русско-норвежской семье. Окончил университет г. Осло. Магистр биологии, редактор, переводчик.

Utdannet Cand. Scient. i biologi ved Universitetet i Oslo (hovedfag i systematisk botanikk), redaktør i et norsk vitenskapelig tidsskrift, utgitt av Norsk Botanisk Forening «Blyttia», statsautorisert tolk og oversetter. Født i Sovjet i 1958 i en dansk/norsk familie, tospråklig (norsk/russisk) fra barndomen. Foreldrene til Jan jobbet i skandinavisk radio redaksjon i Moskva og flyttet til Norge i 1968.
Hovedinteresser: biologi, naturfag, språk, folkemusikk, menneskerettighetsbekjempelse og miljøaktivisme.

Вход и регистрация в Папмамбук
Зарегистрироваться на Папмамбук

Введите имя и адрес вашей электронной почты, на который мы вышлем ваш личный пароль