27
Баллы
жюри
1
Баллы
читателей

השן

היום בבוקר אני הרגשתי שמתנדנדת לי השן הקדמית.
אני כל כך נבהלתי!
בדרך לגן הילדים נגעתי בה כל הזמן, נגעתי בה עם הלשון ולא יכולתי להפסיק.
כאשר סיפרתי לקבוצה, שמתנדנדת לי השן, כולם ישר רצו לראות אותה והם נידנדו לי את השן בתורות עד שהיא הסתובבה לגמרי, כמו על חוט.
יוליה אמרה: אתה כנראה חלית במשהו מסוכן. אמא אומרת שיש כזו מחלה מסוכנת שממנה נופלות כל השיניים.
אחר כך בא לוסב שאיחר. כשאמרו לו שמתנדנדת לי השן, גם הוא רצה לנדנד אותה.
לוסב הכניס את היד לתוך הפה שלי וסובב את השן כל כך חזק שהיא מיד נפלה.
- אל תדאג, אמר לוסב, - עכשיו אנחנו נכניס אותה בחזרה, תביא משהו חזק!
משה רצה ישר לגננת ובאימה סיפרה לה שנושרות ממני השיניים.
- זה בסדר, אמרה וורה אלכדנדרובנה, - עד גיל 10 הן כולן נופלות.
- מה זאת אומרת, כולן? נבהלתי אני – ועם מה אני אוכל?
- - יצמחו לך שיניים חדשות וקבועות, ואלה שיני חלב.
לוסב הנהן:
- עכשיו ברור, למה הן כל כך מימיות וחלשלשות.
Комментарии
Комментарий члена жюри: Елена Байбикова
19/10/2018
Смешной рассказа, правда? Интересно, почему всех детей зовут по имени, а Лосева по фамилии?
Комментарий члена жюри: Дина Маркон
17/10/2018
עבודה יפה מאוד! אהבתי במיוחד את התרגום של המילה жидкие בסוף הסיפור - "מימיות וחלשלשות אפשר לקרוא את הסיפור בלי להרגיש שהוא מתורגם. רק תיקונים קטנים: дайте что нибудь тяжелое תביאו משהו כבד - ולא "חזק выпадут זה פועל בעתיד, ולכן ייפלו, לא נופלות
Вход и регистрация в Папмамбук
Зарегистрироваться на Папмамбук

Введите имя и адрес вашей электронной почты, на который мы вышлем ваш личный пароль