Жизнь безтелефона

Анна Рапопорт
Жизнь без телефона
(Из книги «Pro Телефон»)

Невозможно представить себе жизнь человека нашего времени без телефона. Мобильных телефонов сейчас почти столько же, сколько людей, - больше семи миллиардов! Есть страны, где телефонов больше, чем людей. Например, Россия: тут на каждого человека в среднем приходится два телефона.
Но когда-то люди жили без телефонов. А вот потребность в обмене срочными сообщениями существовала всегда.
В 490 году до нашей эры греческий воин Фидиппид после битвы при Марафоне должен был передать афинянам сообщение о победе. Он пробежал, не останавливаясь, 42 километра, чтобы крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» После этого Фидиппид упал замертво.

Suomeksi:
Luvulla 490 ennen meidän ajan alkamista kreikkalainen sotilas Feidippidesin maratooni taistelun jälkeen
On mahdotonta kuvitella ihmisen elämää meidän aikaan ilman puhelinta. Älypuhelimia on nyt melko saman verran, kuin ihmisiä- enemmän seitsemän miljardia! On maita, joissa on puhelimia enemmän kuin ihmisiä. Esimerkiksi, Venäjä: täällä jokaisella ihmisellä on keskimäärin kaksi puhelinta.

Mutta joskus ihmiset elivät ilman puhelimia. Mutta halu tärkeiden viestien vaihteluissa oli olemassa aina.
piti kuljettaa Athenalaisille viestin voitosta. Hän juoksi pysähtymättä, 42 kilometriä, huutamaan: «Iloitkaa, Ateenalaiset, me voitimme! Sen jälkeen Feidippides tippui kuoliaaksi
Комментарии
Комментарий члена жюри: Päivi Pasanen / Пяйви Пасанен
20/08/2021
Hyvä, sotilaan nimi Feidippides on oikein! Mikä olikaan taistelupaikan nimi? Käännöksen viimeistelyssä on tapahtunut jotakin merkillistä, sillä käännöksen ensimmäisen virkkeen oikea paikka on 3. kappaleen alussa. Myös otsikko on tipahtanut pois käännöksestä. Olet käyttänyt pilkkuja niissä paikoissa, joissa niitä on lähdetekstissä. Suomen kielessä pilkkuja käytetään kuitenkin eri tavalla kuin venäjän kielessä ja tästä syystä käännökseen on päätynyt liikaakin pilkkuja. Käännökseen on jäänyt muutama epäsuomalainen ilmaus (viestien vaihtelu, luvulla 490, tippui kuoliaaksi).
Вход и регистрация в Папмамбук
Зарегистрироваться на Папмамбук

Введите имя и адрес вашей электронной почты, на который мы вышлем ваш личный пароль